Kullanım Koşulları


Genel Bilgiler


İşbu sayfada, Saniber Yazılım Mühendislik ArGe ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne (bundan böyle Saniber Ltd. Şti. olarak anılacaktır) ait olan ve bir teletıp platformu teşkil eden Doktorhatta.com web sitesi ve/veya Doktorhatta iOS ve Android uygulamaları ve hizmetlerini (bundan böyle Doktorhatta veya Doktorhatta uygulamaları olarak anılacaktır) kullanırken uyulması gereken kurallar -Kullanım Koşulları- açıklanmaktadır. Kullanım Koşulları dikkatli bir şekilde okunmalıdır.
Doktorhatta web sitesine ve/veya hizmet ve uygulamalarına erişerek veya bunları kullanarak, Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı, işbu koşulların içeriğini kabul ettiğinizi ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve ilişik geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen bu web sitesini, hizmetlerini, ürün ve uygulamalarını kullanmayınız.
Saniber Ltd. Şti., önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, istediği zaman bu Kullanım Koşullarını ve Doktorhatta’ya ait her tür bilgiyi değiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Saniber Ltd. Şti., yine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, site ve uygulamalarda tanımlanan ürün, hizmet ve/veya programlara ilişkin geliştirme ve değiştirmeler yapma hakkına sahiptir. Yapılan güncelleme ve değişikliklerin takibi kullanıcıların sorumluluğundadır. Değişiklikler sonrası kullanıcılar tarafından site ve uygulamaların kullanımına devam edilmesi bunların kabul edildiği anlamına gelecektir.
Servisler
Doktorhatta, hasta ve doktorları –Servis Sağlayıcılar- internet üzerinden gerçek zamanlı olarak video konferans yöntemi ile buluşturan ve böylece hastanın hastalığının doktoru tarafından sanal ortamda teşhis ve/veya tedavi edilmesine olanak sağlayan online bir platform sağlayıcıdır.
Doktorhatta’da yer alan doktorlar, bağımsız sağlık servisi sağlayıcılar olup, bizzat Doktorhatta tarafından, herhangi bir şekilde bir sağlık servisi sağlanmamaktadır.
Doktorhatta Site, Uygulama ve Servislerinin Kullanımı- ACİL DURUMLAR İÇİN DEĞİLDİR.
Doktorhatta uygulamaları ile sağlanan servisler acil nitelikli sağlık durumlarında KULLANILMAMALIDIR. Doktorhatta uygulamasında yer alan herhangi bir bilgiye dayanarak sağlık hizmeti almayı ihmal etmeyiniz veya ertelemeyiniz. ACİL BİR SAĞLIK SORUNUNUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ DURUMLARDA DERHAL 112’yi ARAYINIZ!
Doktorhatta uygulamaları üzerinden servis sağlayıcılardan alacağınız sağlık hizmetleri, aile hekiminiz veya rutin olarak hizmet aldığınız doktorunuz ile olan ilişkinizin yerine geçmek için tasarlanmamıştır ve Doktorhatta bir reçete yazdırma platformu değildir.
Doktorhatta sadece bir platform sağlayıcı olup, sağlık hizmetlerine erişim sağlamak üzere hizmet vermektedir, bizzat Saniber Ltd. Şti. ve/veya Doktorhatta tarafından herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir.
Reçetelendirmeye İlişkin Bilgiler
Doktorhatta bir reçete yazdırma platformu değildir. Uygulamada yer alan bir servis sağlayıcının reçete yazmasını gerektiren bir durumda, söz konusu reçete yalnızca servis sağlayıcının profesyonel görüşü doğrultusunda değil aynı zamanda ülke sağlık politikaları göz önünde bulundurularak, yürürlükteki kanun, kararname ve yönetmelikler doğrultusunda mevcut mevzuata aykırı bir duruma mahal vermeyecek biçimde yazılacaktır.
Servis sağlayıcılar hastanın kendi imkanları ile eczanelerden temin etmesi mümkün olmayan ilaçları yazmamakla yükümlüdür. Servis sağlayıcı böyle bir gereklilik görmesi durumunda, kullanıcıyı bir sağlık kuruluşuna yönlendirecektir.
Servis sağlayıcılar tarafından yazılan reçetelerin temini kullanıcıların kendi imkanları ile sağlanacak, söz konusu reçeteler ile verilen ilaçların kullanımı tamamen kullanıcının kendi sorumluluğunda olacaktır. Kullanıcıların ilaçların kullanımı ile ilgili soruları olması halinde eczacıları veya doktorları ile temas kurmaları gerekmektedir.
Üyelik Koşulları, İşlemleri ve Güvenliğe İlişkin Bilgiler
Doktorhatta uygulamalarına giriş yapabilmek için, üye olacak kişi, 18 yaşını doldurmuş ve yasal hak ve yükümlülüklerini yerine getirme yetkisine haiz olduğunu, uygulamaya kendi adı ile kayıt olmak suretiyle kullanım koşullarını kabul ettiğini ve site ve uygulamayı işbu koşullar doğrultusunda kullanacağını beyan ve garanti etmektedir.
Kişi kayıt esnasında, kimliği, iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri doğru, dürüst ve eksiksiz bir biçimde sağlamakla yükümlüdür. Kişinin kayıtta oluşturduğu hesap bütünüyle şahsına ait olup, hesabına ilişkin bilgilerin ve bu hesap altında yaptığı işlem aldığı hizmet ve servislerin gizliliğini korumaktan tek başına sorumludur.
Kayıt ile birlikte üyeler, hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaklarını, hesaplarını başkalarına kullandırmayacaklarını, hesaplarının başkaları tarafından kullanıldığına veya bir güvenlik ihlaline ilişkin bir şüphe duymaları halinde Doktorhatta veya Saniber Ltd. Şti.’yi durumdan derhal haberdar edeceklerini garanti etmiş sayılırlar.
Doktorhatta, üyeleri tarafından kullanım koşullarına uyulduğunu denetlemek açısından, herhangi bir yasal zorunluluğu olmamakla birlikte, gerekli gördüğü hallerde üyelik giriş ve kullanımlarının monitörüne karar verme hak ve yetkisini saklı tutmaktadır. Kullanım koşullarının ihlaline ve/veya haksız kullanıma ilişkin bir şüphenin varlığı halinde Doktorhatta tarafından servis sağlanışının reddine veya durdurulmasına karar verilebilir.
Doktorhatta, üyeleri ile telefon, posta veya e-mail yolu ile iletişim kurabilir ve hesap bilgilerinin doğruluğunu teyit edebilmek için fazladan bilgi talebinde bulunabilir. Bu gibi durumlarda, üyeler gerekli bilgileri doğru, dürüst ve eksiksiz bir biçimde sağlamakla ve hesaplarının sahte olmadığını kanıtlamakla yükümlüdürler. Bilgileri istenilen şekilde ve 14 gün içerisinde sağlamayan kişilerin üyelikleri, Doktorhatta tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
Doktorhatta uygulamalarına üye olabilmek için kayıt esnasında verilmesi gerekli bilgiler dışında kullanıcılar tarafından belirli aralıklarla hesap bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Doktorhatta hesabında yer alacak kişisel ve medikal bilgilere ait güncellemelerin kullanıcılar tarafından düzenli bir şekilde kontrol edilip yenilenmesi, kayıtların servis sağlayıcılar tarafından sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Ödeme Koşulları
Doktorhatta hizmetlerinden faydalanabilmek için kullanıcıların seçtikleri hizmet için öncesinde kredi kartları ile ödeme yapmaları gerekmektedir.
Kullanım Limitleri
Doktorhatta uygulamaları kullanıcıları ve üyeleri tarafından:
– Doktorhatta uygulamalarının yasa dışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanılması,
– Doktorhatta uygulamalarına sahte bir isimle, başka birinin kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle veya başka biri adına giriş yapılması ve bunların bu suretle kullanılması,
– Doktorhatta uygulamalarının sistem ve veri güvenliğine ve/veya bütünlüğüne zarar verecek veya bunları tehlikeye atacak şekilde kullanılması,
– Doktorhatta uygulamalarına izinsiz giriş yapılması,
– Doktorhatta kullanıcılarına ait kişisel bilgilere ve içeriklere adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar vb. kullanılmak suretiyle erişilmesi, bunların toplanması ve kullanılması,
– Doktorhatta üzerinden tehlikeli, sahte, yanlış, yanıltıcı nitelikte, yasa dışı vb. bilgi, materyal, data veya içerik yayınlanması ve/veya paylaşılması,
– Doktorhatta uygulamalarını bozacak, yok edecek, manipüle edecek, kesintiye uğratacak veya başka bir şekilde site ve uygulamalara zarar verecek nitelikte virüs, truva atı, solucan gibi zararlı bilgisayar kodlarının yayılması,
– Doktorhatta’nın işleyişinin, yönetiminin veya güvenliğinin bozulması, hacklenmesi, aldatılması (sazanlanması), değiştirilmesi, kopyalanması veya bunlara başka yöntemlerle zarar verilmesi,
– Doktorhatta üzerinden veya Doktorhatta aracılığı ile nefret söylemi, tehditkar veya pornografik nitelikli ya da şiddeti teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlanması,
– Doktorhatta kod ve bilgilerine yönelik olarak tersine mühendislik ve buna ilişkin her tür işlem yapılması,
– Doktorhatta uygulamalarını kullanırken herhangi bir telif hakkı, marka, patent veya diğer bir fikri sınai mülkiyet hakkı ihlali yapılması
kesinlikle yasaktır
Fesih
İşbu Kullanım Koşulları özünün ya da metninin kullanıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi ya da tarafımızın bir riske veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakılması durumunda, kullanıcıya Doktorhatta uygulamalarının sunulmasına tarafımızdan kısmi olarak ya da bütünüyle son verilebilecektir. Bu durum kullanıcıya e-posta yoluyla ya da hesaba erişim sağlanacak bir sonraki denemede bildirilecektir.
Sorumluluğun Reddi
Doktorhatta uygulamaları aracılığıyla alınacak hizmetlerde, servis sağlayıcıların kusur, ihmal, hata ve bunun gibi fiillerinden ve bu fiillerden doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı Doktorhatta hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.
Doktorhatta, Doktorhatta uygulamalarının kullanımı sırasında sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya ihmal gibi sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, iletişim hatası, bilgisayar virüsü, hırsızlık, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, izinsiz olarak kayıtların imha edilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması gibi hususlarda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İhtilaflar
Doktorhatta uygulamaları veya Kullanım Koşulları ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir iddia, dava nedeni ya da ihtilafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olacak ve Urla Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.