Bağımsız Servis Sağlayıcıları Hizmet Koşulları

Genel Bilgiler

Doktorhatta Teletıp Platformu Bağımsız Servis Sağlayıcıları olarak tanımlanacak doktorların, Doktorhatta.com web sitesi ve uygulamalarına (bundan böyle Doktorhatta veya Doktorhatta uygulamaları olarak anılacaktır) üyeliği, işbu Hizmet Koşullarının dikkatle okunup anlaşıldığı anlamına gelecek ve koşullarda belirtilen maddelere uyulacağının garantisi olarak kabul edilecektir.

Taraflar

Teletıp platformu sağlayıcısı Doktorhatta uygulaması ile bağımsız servis sağlayıcısı olan doktorlar işbu hizmet koşullarının taraflarıdır.
Doktorhatta uygulaması bir sağlık kurum ve/veya kuruluşu DEĞİLDİR! Uygulama hasta ve doktoru sanal ortamda buluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir aracı sistemden ibarettir ve bizzat Doktorhatta tarafından hiçbir sağlık hizmeti verilmemektedir.
Uygulamaya üye doktorlar uygulama aracalığıyla gerçekleştirecekleri hizmetlerinin ifasında Doktorhatta’dan bağımsızdırlar ve hizmetlerinden doğan hata ve kusurlarından tek başlarına sorumludurlar.

Konuya İlişkin

İşbu Hizmet Koşulları Doktorhatta uygulamasına bağımsız servis sağlayıcı olarak üye olacak doktorun Doktorhatta uygulaması sahibi Saniber Yazılım Mühendislik ArGe ve Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle Saniber Ltd. Şti. olarak anılacaktır) ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit edecek ve güvence altına alacak sözleşmeyi imzalamasından önce uygulamanın işleyişine ilişkin fikir sahibi olabilmesi için hazırlanmıştır. Hizmet koşullarının kabulü doktorun sözleşmeyi imzalamayı uygun gördüğü anlamına gelecek olup, asıl hizmet ilişkisi taraflarca detaylı sözleşmenin ıslak olarak imzalanması ile başlayacaktır. Uygulamaya üye olunması ile hizmet koşullarının kabulü doktorun teletıp hizmetleri vermek için gerekli eğitim ve niteliklere haiz olduğunu beyan etmesi anlamına gelecektir.

Üyeliğe İlişkin

Doktorhatta’ya üye olacak doktor üyelik aşamasında kendisine ait kimlik, iletişim, eğitim ve uzmanlık bilgileri gibi bazı bilgileri temin etmekle yükümlüdür.
Doktor tarafından Saniber Ltd. Şti.’ye ulaştırılan bilgiler doğrultusunda, doktorun Doktorhatta uygulaması servis sağlayıcılığının başlatılabilmesi için gerekli dokümanlar posta yoluyla şirkete iletilmelidir. Evrakların incelenmesinin akabinde Saniber Ltd. Şti. ile doktor arasında imzalanacak sözleşmenin kendisine gönderilmesi sağlanacak, karşılıklı imzalardan sonra doktorun sisteme asli üyeliği başlatılacaktır. Asli üyeliği başlatılan doktora Saniber Ltd. Şti. tarafından Doktorhatta uygulamasının kullanımına ilişkin detaylı bilgi verilmesi sağlanacaktır.

Doktor Hak ve Yükümlülükleri

Doktor, Doktorhatta uygulaması üzerinden bağımsız servis sağlayıcı olarak hizmet verdiği süre boyunca evrensel tıbbi etik ilkelerinin ve yürürlükteki sağlık mevzuatının tamamına uymakla yükümlüdür.
Doktor hizmet süresi boyunca ve herhangi bir nedenle sözleşmesinin sona ermesinden sonra Doktorhatta uygulamasına zarar verebilecek her tür faaliyet ve işlemden kaçınmakla yükümlüdür.

Çalışma Saatleri, Ücretler ve Ödemeler

Doktorhatta uygulaması üzerinden servis sağlayıcı olarak hizmet verecek doktorların çalışma saatleri hususunda Doktorhatta tarafından bir düzenleme veya kısıtlama yapılmayacaktır. Servis sağlayıcı uygulama üzerinden yapacağı görüşme süresini istediği şekilde belirleme ve düzenleme hakkına sahiptir. Ancak, videokonferans yöntemi ile bir hastaya ayrılacak görüşme süresinin alt ve üst limiti Doktorhatta tarafından belirlenecek ve bu husus düzenlenecek sözleşme içeriğinde yer alacaktır.
Doktorhatta uygulamasına üye olan doktorlara, uygulamaya üye olmaları karşılığında Doktorhatta tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Uygulama üyesi doktorlar Doktorhatta çalışanları değil, bağımsız servis sağlayıcılarıdır.
Doktorhatta uygulaması üzerinden hizmet verecek doktorların hastalardan talep edebilecekleri ücretlerin alt ve üst limitleri Doktorhatta tarafından belirlenecek ve doktor bu limitler içerisinde kalmak koşuluyla kendi hizmet ücret tarifesini belirleyebilecektir.
Doktorhatta uygulaması üzerinden yapılan görüşme bitiminde servis sağlayıcıya hizmet bedelinin ödenebilmesi için doktorun videokonferans çağrısını başarıyla tamamlaması ve çağrı bitiminde ‘görüşmeyi onayla’ butonuna tıklaması gerekmektedir. Çağrıyı başarı ile tamamlayamayan doktor ücret tahsil etmemekle yükümlüdür.

Sözleşmenin Feshi

Saniber Ltd. Şti., Doktorhatta uygulamasına bağımsız hizmet sağlayıcı sıfatıyla üye olan doktorun üyeliğini, asıl sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, derhal ve tek taraflı olarak iptal edebilir. Saniber Ltd. Şti. bu tür ihlallerden doğan zararlar için her tür talep ve tazminat hakkını saklı tutar.

Uygulama üzerinden hizmet vermeyi sürdürmek istemeyen doktorların Saniber Ltd. Şti’ye yazılı olarak bildirimde bulunması halinde Doktorhatta üyelikleri Saniber Ltd. Şti. tarafından iptal edilecektir.

İhtilaflar

Doktorhatta site ve uygulamaları veya Hizmet Koşulları ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir iddia, dava nedeni ya da ihtilafı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olacak ve Urla Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.